Anunțuri

15.12.2023 APEL DE OFERTĂ LA LUCRĂRILE DE RENOVARE ȘI RESTAURARE A CLĂDIRII MĂNĂSTIRII

În data de 20 decembrie Mănăstirea Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului din Elveția, route de la Gare 39, 1669 Les Sciernes d’Albeuve., organizează o licitație în vederea documentării șantierului de renovare a imobilului pentru anul 2024.

Lucrările care sunt prevăzute :

  1. Organizarea șantierului : presupune instalarea acestuia, securizarea rețelelor de instalații sanitare și electrice, furnizarea în șantier de echipamente și utilaje; montarea de schele;
  2. Lucrări de demolare (echipamente, rețele electrice și sanitare), pregătire pentru investiția de bază.
  3. Lucrări de desfacere și refacere acoperiș.
  4. Înlocuire țigle, montare burlane, scurgeri de pe acoperiș din cupru, montări Veluxuri și îmbrăcăminți izolante, racord la acoperișul care nu se înlocuiește. Montare Velux pentru ieșire de fum în caz de incendiu.
  5. Lucrări de instalații termice, alimentări și evacuări ape ; lucrări la rețele de încălzire, la rețelele de alimentare cu apă caldă și apă rece precum și la rețelele de evacuare a apelor menajere uzate.
  6. Achiziționarea de calorifere noi și racodarea atât a acestora cât și a caloriferelor existente care au putut fi conservate la noul sistem de încălzire.
  7. Înlocuirea sistemului de încălzire cu o centrală pe peleți, inlocuirea bolierelor de apă caldă.
  8. Schimbarea ferestrelor și a ușilor.
  9. Montarea de uși antifoc, în conformitate cu normele de incendiu.

Pentru detaliile tehnice se va organiza o ședință de lucru miercuri 20/12/2023 începând cu ora 10h30 în incinta imobilului care urmează să fie renovat, route de la Dent de Lys 13, 1669 Les Sciernes d’Albeuve.
Pentru alte detalii tehnice se pot obține informații la 0041 (0)26.928.10.16 ; 0041(0)782633620 sau pe e-mail : monastere.sciernes@mitropolia.eu

Les Sciernes d’Albeuve, 15 decembrie 2023

Comitetul Asociației